Javakhk Music  

Գուսան Հավասի, ձայնագրություններ

Gusan Havasi, audio records
Гусан Аваси, аудиозаписи

Հեղինակի մասին | About the author | Об авторе
Բանաստեղծությունները | Lyrics (in Armenian) | Поэзия (на армянском)

Play Audio!

Գուսան Հավասի, Ջավախքի սիրուն աղջիկ
Gusan Havasi, Javakheci sirun axchik (Beautiful girl of Javakhk)
Гусан Аваси, Джавахки сирун ахчик (Прекрасная девушка Джавахка)

Play Audio! Գուսան Հավասի, Խելքի բան չէ
Gusan Havasi, Xelki ban che (Not a matter of mind)
Гусан Аваси, Хелки бан чэ (Не ума дело)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Խալըդ
Gusan Havasi, Xaled (Your birth-mark)
Гусан Аваси, Халыд (Твое родимое пятно)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Էլ ո՞ւմ երգեմ
Gusan Havasi, El um yergem (To whom else need I sing)?
Гусан Аваси, Эл ум ергем (Кому еще мне петь)?
Play Audio! Գուսան Հավասի, Քույրիկ
Gusan Havasi, Quirik (Sister)
Гусан Аваси, Куйрик (Сестра)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Ախ, մի անգամ էլ զիջեիր
Gusan Havasi, Ax mi angam el zicheir (Eh, forgive for one more time)
Гусан Аваси, Ах ми ангам эл зичеир (Ах, устипила бы еще раз)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Գարուն եկավ
Gusan Havasi, Garun ekav (Spring came)
Гусан Аваси, Гарун екв (Весна пришла)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Քեզ էլ չի մնա
Gusan Havasi, Kez el chi mna (It will not be left top you, too)
Гусан Аваси, Кез эл чи мна (Тебе тоже не останеться)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Յայլավոր յարս
Gusan Havasi, Yailavor yares (My beloved in yaila)
Гусан Аваси, Яйлавор ярыс (Мой любимый на яйле)
Play Audio! Գուսան Հավասի, Զեփյուռ, բարեւ տար
Gusan Havasi, Zepyur, barev tar (Wind, pass my greeting)
Гусан Аваси, Зепюр, барев тар (Ветерок, передай мой привет)

 

Top

 
 
Copyright © 2008 - Javakhk Songbook
Reproduction in full or in part is prohibited without reference to
JavakhkMusic.com