Javakhk Music  

Այլ ձայնագրություններ

Other audio records
Другие аудиозаписи

Play Audio!

Գուսան Գեւորգ, Ջիվանուն
Gusan Gevorg, Jivanun (To Jivani)
Гусан Геворг, Дживанун (К Дживани)

Play Audio! Գրիգոր Մելքոնյան, Սուրբ Նշան
Grigor Melkonian, Surb Nshan
Григор Мелконян, Свуб Ншан
Play Audio! Արտաշ Թամարյան, Նարդեվան
Artash Tamaryan, Nardevan
Арташ Тамарян, Нардеван
Play Audio! Հ. Սրապյան, երժշտ.` Է. Թամարյան, Ջավախք աշխարհ
H. Srapyan, music. E. Tamaryan, Land of Javakhk
А. Срапян, муз. Э. Тамарян, Земля Джавахка
Play Audio! Էդուարդ Թամարյան, Ճամփեքին նայելով
Eduad Tamaryan, Champekin nayelov (Watching at the roads)
Эдуард Тамарян, Чампекин найелов (Глядя на дороги)
Play Audio! Էդուարդ Թամարյան, Սասունցի
Eduad Tamaryan, Sasunci
Эдуард Тамарян, Сасунци
Play Audio! Պոնտիակա, պոնտացի հույների երգ
Pontiaka, pontos greek song
Понтиака, греко-понтийская песня
Play Audio! Սադվալըմ, ուռում հույների երգ
Sadvalim, Greek-Urum song
Садвалым, песня греков-урумов
Play Audio! Վարդան Ուռումյան, Էրթանք Ջավախք
Vardan Urumyan, Ertank Javakhk
Вардан Урумян, Эртанк Джавахк
Play Audio! Վարդան Ուռումյան, Ալաստան
Vardan Urumyan, Alastan
Вардан Урумян, Аластан
Play Audio! Վարդան Ուռումյան, Ալաստան
Vardan Urumyan, Alastan
Вардан Урумян, Аластан
Play Audio! Վարդան Ուռումյան, Ջավախքցի
Vardan Urumyan, Javakhktsi
Вардан Урумян, Джавахкци
Play Audio! Արազ, Ջավախք
Araz, Javakhk
Араз, Джавахк

 

Top

 

 
 
Copyright © 2008 - Javakhk Songbook
Reproduction in full or in part is prohibited without reference to
JavakhkMusic.com